Komenda Główna Policji w Warszawie

Zakres umowy:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Termin realizacji:

19.12.2008 - 23.01.2009

Wartość:

439326,17 zł

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej aukcji elektronicznej. W ramach realizacji, jednorazowo dostarczyliśmy 3620 szt. tonerów do drukarek laserowych.

referencje.jpg